Styrelse och revisorer

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Den består av fem ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Av dessa utses två ordinarie ledamöter med en suppleant av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, en ordinarie ledamot med en suppleant av Skogsindustrierna, en ordinarie ledamot med en suppleant av Svensk Energi AB samt en ordinarie ledamot med en suppleant av AB ÅF.

Styrelsen består år 2017 av:

IVA
Björn O Nilsson, ordförande
Gösta Lemne
Johan Weigelt, suppleant

Skogsindustrierna  
Annica Bresky
Roine Morin, suppleant

Svensk Energi AB
Jonas Abrahamsson, vice ordförande
Magnus Olofsson, suppleant  

ÅF AB  
Jan-Erik Eriksson
Martin Jonsson, suppleant

Verkställande ledamot  
Anders Snell (adjungerad)

Revisorer
Utsedda av AB ÅF
Erik Sandström EY
Hamish Mabon, suppleant EY
Utsedda av IVA
Ulf Carlson
Lars G Larsson suppleant