ÅForsk har under 2016 deltat ut 33 MKR i forskningsanslag, bl.a. till:

Linköpings Universitet - Towards environment-friendly PVD processing with reduced energy consumption

Umeå Universitet - Catalytic Hotspots for Gas Production by Minerals

Uppsala Universitet -  "Gröna" Antioxidanter"

Mittuniversitetet - Permanent magnet DC motor with on-rotor drive system 2.0

Lunds Universitet - The minus carbon and plus energy refugee shelter

Karolinska Institutet - Accounting for interactions between PAHs in risk assessment of polluted soil

Malmö Högskola - Tailored Biodegradable Magnesium Implants for Treatment of Injured Bone

Chalmers - Research grant for developing Magnesium alloys with superior properties

Linköpings Universitet - A novel nanostructured SIC electrode for solar fuel development

Uppsala Universitet - Investigations of quantum dot materials for solar cells using a new methodology

Lunds Universitet - Utveckling av 3D-spektroskopi

Linköping Universitet - Solid-state refrigeration via thin film magnetocalorics / Fasta tillstånds-kylning genom magnetokaloriska tunnfiler

IVL Svenska Miljöinstitutet - The waste footprint of products: Methodological framework for quantification and communication in the context of a circular economy

Linköpings Universitet - A multidisciplinary approach to calcium phosphate-based coatings for bone implants

Linköpings Universitet - Disposable environmental pathogen detection for cell phones

Innventia AB - Energieffektivisering och kapacitetshöjning av sulfatmassabrukens mesaugnar med syrgaslansning

Swerea KIMAB - Safe, reliable and cost-effective materials for handling chlorine-containing chemicals in the industry

Swerea KIMAB - Den virtuella 3D-skrivaren

Chalmers - Design of porous lipid-silica nanocarriers for local enzyme-controlled drug administration

ÅF-Infrastructure AB - Politisk vilja att satsa på icke-konventionella investeringar i transportsystemet 

Mittuniversitetet - Cellulosa i rätt format för optimerad energilagring

ÅF-Industry AB - Metoder för att förbättra avskiljning av suspenderade ämnen SÄ i sedimenteringsbassänger med CFD-modellering

Chalmers - Platinum alloyed with yttrium for improved fuel cells

Chalmers - Vattenrening och återvinning av tungmetaller med elektrokemiska lageringar

Lunds Universitet - Nya förnybara högförgrenade polymerer för att förbättra kvaliteten hos bioplaster

Lunds Universitet - Connecting the terrestrial-aquatic Dissolved-Organic-Carbon dynamics

Chalmers - Developing Stable Nox Removal Catalysts for Environmental Protection

Swerea KIMAB - In-situ kvalitetskontroll med röntgen av 3D-utskrivna metallkomponenter

Linköping Universitet - Cellulose- and lignin-based organic super-capacitor as power supply for implantable medical devices

Uppsala Universitet - Nanokompositer för koldioxidomvandling och vätgasekonomi

IVL Svenska Miljöinstitutet - Vattenbruk i anslutning till cellulosaindustri - för ökat resursutnyttjande och slutning av kretslopp

Uppsala Universitet - Utveckling av cyanobakterier som plattform för förnybar produktion av organiska ämnen

Linköpings Universitet - Development of Graphene /SiC sensing platform for real-time detection of toxic heavy metals

Lunds Universitet - Hard/MeshOpti - Optimization of tailored selective heat treatment pattern for sheet material formability/trimability and/or sheet part properties

KTH - Moisture dynamics in road structure: Hydrological impact on roads and resulting pollution on groundwater

Lund Universitet - Is terrestrial dissolved organic matter contributing to coastal acidification?

Linköpings Universitet - New Material Technology for High Temperature Solar Cells

ÅF-Industry AB - Vibrationsskador i rörsystem och dess förebyggande m h a hastighetsbaserade kriterier - del 2

Uppsala Universitet - Skalmodeller av vågkraftverk

Lunds Tekniska Högskola - Riktlinjer för hantering av mänskliga faktorer vid dimensionering av utrymningshissar

Högskolan i Gävle - Mikrobiell biodiesel av restflöde ur pappersindustrin

Lunds Universitet - Samtidig filamentbekämpning, reduktion av organiska miljögifter och utökad biogasproduktion genom ozonering

Lunds Universitet - Enzymatic surfactant production from biomass byproducts

KTH - Gene editing in a photosynthetic cell factory using CRISPR/Cas

Luleå Tekniska Högskola - Assessment of the feasibility of cost-effective rmediation technique for arsenic contaminated soils - Continuation project

Luleå Tekniska Högskola - Thermoelectric Photovoltaic Nanowires: Towards a New Paradigm to Exploit Solar Radiation TEPV

Karlstads Universitet - A novel method to study chemical properties influence on oxygen transfer in pulp and paper wastewaters

Tekniska Högskolan i Jönköping - FullCorr: Utveckla av innovativ metodik för fullfältsanalys av töjning på nano-, mikro- och meso-skala

Chalmers - New materials with high ionic conductivity for clean energy applications   

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut - Preliminary study of fire and explosion hazards of new energy vehicles in tunnels

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut - Kraftigt höjda ångdata i bioeldade kraftvärmeverk

Chalmers - From electricity towards biodiesel production in yeast

KTH - Lanthanide based optical nano- transformers for photovoltaic applications

Energiforsk AB - Forskningsprogram kring energieffektivitet i skogsindustrin

Energiforsk AB - Samverkans- programmet Bränslebaserad el- och värmeproduktion, SEBRA 2016-2019

Energiforsk AB - NEPP - Nordeuropeiska energiperspektiv 2016-2019