Ansökan

Forskningsanslag

ÅForsk beviljar anslag för forskning inom sina ändamålsområden. Ansökan avseende forskningsanslag, vilken får avse högst tre år, kan inges av forskare verksamma såväl vid universitet, högskolor och institut som inom industrin. Ansökningar från unga forskare med nya och gärna vågade idéer prioriteras. Ansökningar på svenska eller engelska insänds i tre (3) exemplar senast den 1 mars 2017 med användande av särskild blankett för forskningsanslag.  Ansökan kommer att bedömas utifrån en projektbeskrivning om högst 5 sidor, tidsplan, kostnadskalkyl och uppgifter om medel sökts hos eller erhållits från annan forskningsfinansiär. Ytterligare referensmaterial kan bifogas. OBS! Ansökan ska skickas via ordinarie post. (Inga ansökningar via mail.)

Viktiga datum!

Resestipendier 2017 period 1
Ansökningsperiod 1 avslutas 1 februari 2017
Resestipendier 2017 period 2
Ansökningsperiod 2 avslutas 29 september 2017
Forskningsanslag
Ansökningsperioden avslutas 1 mars 2017